Integratie

Steeds meer systemen worden aan elkaar gekoppeld of zijn van elkaar afhankelijk. Vaak worden voorheen 'solitaire' systemen allemaal aan elkaar gekoppeld met wel allemaal hun eigen 'master'data. Dit maakt het geheel steeds complexer om te beheren en wordt het steeds lastiger de juiste beslissingen te nemen.

Welke data is 'de waarheid' ?

Wat als er ergens in de keten een schakel uitvalt?

Oude situatie

Vroeger kwam het veel voor (nu overigens ook nog steeds) dat elke afdeling zijn of haar eigen taak-specifieke applicaties had. Deze pakketten hadden allemaal hun eigen data. Allemaal hun eigen gebruikersnamen, noodzakelijke personeelsgegevens etc. Tussen deze pakketten zat dan ook vaak veel verschil in notaties van namen, data etc.

In een ziekenhuis heb je bijvoorbeeld met patienten, artsen, verplegers, onderzoeken, dossiers en medicijnen te maken.

Patienten

  • Hebben een dossier
  • Komen op een afdeling te liggen
  • Ondergaan mogelijk aantal onderzoeken
  • bij hen worden monsters genomen voor onderzoek in 1 of meerdere laboratoria
  • worden geopereerd
  • krijgen medicijnen¬†
  • hebben afspraken op verschillende afdelingen

Vaak werden/worden dit soort gegevens in verschillende applicaties vastgelegd. Idealiter zouden dan gegevens over de patient tussen de systemen moeten overeenkomen. Dit is niet altijd het geval (behalve het BSN-nummer?).

Nieuwe situatie

Omdat tegenwoordig de applicaties meer als onderdeel van een werkproces worden betiteld en daar ook meer en meer onderdeel van uitmaken betekent dit dat er steeds intensiever tussen applicaties gecommuniceerd wordt. Vaak gebeurt dit bijvoorbeeld door een servicebus. Applicaties bieden een service aan waarvan andere applicaties weer gebruik maken.  Soms worden grotere systemen gekocht die alle taken kunnen die voorheen in de individuele pakketten zat. 

Nog steeds lopen er tussen heel veel systemen allerlei koppelingen waarvan 'niemand' meer het bestaan afweet. De Oracle-dba loopt daar vaak als eerste tegenaan (als gebruikers beginnen te klagen). Een dba met blik naar buiten of met een helicopterview is dan ook van toegevoegde waarde voor een organisatie!

Het detecteren van bestaande (onbekende) koppelingen is 1, het nadenken over een migratie van koppelingen naar een meer gestructureerde wijze is 2.