Mobile Development

Smartphone & tablet

In steeds meer organisaties doet de smartphone en/of de tablet haar intrede. Dit is een trend die niet meer te stoppen is. Dit vraagt het nodige van de organisatie zowel organisatorisch als op het gebied van infrastructuur. Ook zal een organisatie keuzes moeten gaan maken op het gebied van ontwikkelingen voor internetsites en intranetsite, waarbij het (laten) maken van een app ook de revue zal passeren.

Voor veel toepassingen is het laten maken van een app niet nodig en zeker niet gewenst. Hieronder een kleine opsomming van voor- en nadelen mobiele website en app.

Mobiele App

 • Dient voor meerdere platformen ontwikkeld te worden
 • Dient goedgekeurd te worden door externe partij
 • Kan duurder zijn door ontwikkeling op meerdere platformen
 • Gebruik van GPS, camera, adresboek en agenda mogelijk
 • upgrades lastiger en mogelijk ook weer duurder door meerdere platformen
 • offline ook te gebruiken
 • fancy interface mogelijk
 • Koppeling met interne systemen gebruiker complexer.

Mobiele Site

 • Werkt op alle mobiele apparaten met een browser
 • Meestal goedkoper, 1x ontwikkelen
 • gebruiker moet online zijn
 • upgrades eenvoudiger, sneller doordat er geen externe partij bij betrokken is.
 • Mogelijkheden m.b.t. gps em video beperkt.
 • Site draait op infrastructuur gebruiker
 • koppelingen met interne systemen gebruiker eenvoudiger.

Met Apex van Oracle zijn zowel 'normale' websites te ontwikkelen als websites speciaal bedoeld voor smartphones en tablets. Deze websites bevinden zich in de Oracle database en zijn dus door een Oracle beheerder en/of ontwikkelaar uitstekend te managen.

 

Responsive design

Responsive webdesign is een methode om een website dusdanig te bouwen dat een gebruiker, ongeacht het apparaat waarop hij zit, een zo optimaal mogelijke ervaring heeft bij het gebruik van de website. Een site ontwikkeld volgens het 'responsive design' is dus op meedere platformen goed te gebruiken wat betekent dat site maar 1x ontworpen hoeft te worden. Zelfs op een smartphone zijn zulke sites nog goed te gebruiken al zal dan een specifieke mobile site dikwijls de voorkeur hebben.